BIRA KART TRACK

     สนามพีระคาร์ท เป็นสนามมาตรฐานระดับ CIK ASIAN ZONE ตัวสนามสามารถปรับรูปแบบได้ 12 รูปแบบ เพื่อความหลากหลายและท้าทาย เป็นสนามที่ได้รับคัดเลือกให้แข่งขันรถโกคาร์ทระดับชาติมากมายหลายรายการเช่น Rotax Max Challenge