BIRA KART TRACK

สนามพีระคาร์ท

     สนามพีระคาร์ท สนามแข่งรถโกคาร์ท เป็นสนามโกคาร์ทมาตรฐานระดับ CIK ASIAN ZONE สนามสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ 12 รูปแบบ เพื่อความหลากหลายและท้าทายสำหรับผู้ขับ อีกทั้งเป็นสนามที่ได้รับคัดเลือกให้สามารถจัดการแข่งขันรถโกคาร์ทระดับนานาชาติมากมาย